Kvalitetspolicy
Activa Servicepartner:s motto är bland annat, att erbjuda kunden de tjänster de efterfrågar av sådan kvalitet de förtjänar och på sådant sätt vinna kundens fulla förtroende och skapa ett långsiktigt samarbete.

Activa Servicepartner:s kunder kan säkert understryka detta, vi har avtalskunder som förblivit vårt företag trogna ända sedan starten 1993.

Activa Servicepartner anser sig som professionella på att erbjuda väl utförda arbeten, hög servicenivå och flexibilitet.

Activa Servicepartner innehar representativ personal med eget ansvarstagande som upprätthåller en regelbunden dialog med kunden.

Följande riktlinjer bedrivs vår verksamhet efter:

Vi skall eftersträva långvariga kundförhållanden med kunden i fokus.

Vi skall vara medvetna om kvalitetens betydelse för företaget och utföra våra tjänster på ett kompetent sätt.

Vi skall eftersträva att hela tiden ligga steget före, samt att omedelbart följa upp resultatet med lyhördhet och samråda med kunden.

Metodbeskrivning och frekvensintervaller skall upprättas för varje objekt där vi utför tjänster.

Kvalitetsuppföljning sker kontinuerligt genom att vi tillämpar vår kvalitetskontroll, kontroll av utfört arbete utförs av särskild utbildad städledare.

Klagomål och synpunkter åtgärdas omedelbar, eventuella fel i vårt utförande skall undersökas omgående för att förhindra att de upprepas.

Vi skall använda oss av rätt arbetsmetoder som säkerställer rätt kvalitet.

Samtlig anställd personal skall vara väl förtrogna med vår kvalitetspolicy som är en självklarhet i vår strävan mot uppsatta kvalitetsmål.

Samtlig anställd personal är fullt medvetna om sitt personliga ansvar i utförandet för att rätt kvalitetsnivå skall uppnås.

Staffanstorp 2010-10-11
Thomas Nilsson / VD

'