Miljöpolicy
Vår verksamhet skall präglas av miljömedvetenhet, vi skall med omsorg om miljön tillhandahålla ett brett serviceprogram som för att värna om miljön ska bedrivas på ett miljömedvetet, resurssnålt och effektivt sätt.

Vi strävar alltid efter ett ökat miljöansvar både i vårt dagliga arbete och när vi köper in kemikalier och städutrustning.

Vi skall uppfylla de krav, lagar och förordningar som ställs på ett företag inom vår bransch.

Vid inköp skall sortimentet väljas med omsorg om miljön, tillverkaren bör ange miljöbelastning under tillverkningsprocessen, samt möjlighet till återvinning.

Vi skall uppmärksamma våra kunder på ett miljövänligt alternativ till samtliga tjänster.

Vi skall uppnå det genom att vi:

Integrerar miljöarbetet i det dagliga arbetet med en långsiktig planering.

Informerar och engagerar samtlig personal i Activa Servicepartner:s miljöarbete

Ställa krav på leverantörer av kemikalier och städmaterial.

Vi skall hushålla med resurser som vatten, el och kemikalier både hos kund och inom egna lokaler, bilkörning skall minimeras i form av samordnad körning och leveranser.

Vi skall sträva efter att använda så miljöskonsamma produkter som möjligt utifrån de krav som våra kunder ställer.

Källsortera och återvinna utrustning och material om det innebär en vinst för miljön.

Activa Servicepartner:s ledning har huvudansvaret för miljöarbetet, dock skall samtlig personal vara väl informerade och medverka till att företagets miljöpolicy följs.

Staffanstorp 2010-10-11
Thomas Nilsson / VD

'