Social Sanering

Social Sanering

Social sanering är ofta en tragisk historia där diskretion är en absolut hederssak, det kan röra sig om vanvård, trauma och brottsplatser.

Det gäller oftast boendemiljö eller på allmänna platser och oftast med ett tragiskt händelseförlopp.

Beställare av social sanering är ofta socialtjänsten, hyresvärdar, begravningsbyrå eller anhöriga.

I nästan samtliga fall handlar det om miljöer som är kraftigt nedsmutsade, vid denna typ av sanering mäktar inte ordinarie städpersonal med att få rent.

Vi återställer ytorna till bruksskick så långt det är möjligt med ordentlig rengörning och desinficering.

I bland krävs rivning, omtapetsering, golvslipning eller målning vilket vi kan ombesörja.

Vår personal har fullständig kunskap om denna typ av arbete för att på säkraste sätt ta hand om social sanering.

I de flesta fall vill beställaren få bort möblemang och eller annan utrustning vilket vi även ombesörjer.

Tänk på att om det handlar om ett försäkringsärenden så måste detta anmälas till försäkringsbolaget innan sanering kan påbörjas.

I utrymmen där det förekommer luktar så har vi möjlighet att använda ozongeneratorer för att effektivt luktsanera utrymmet.

För mer information kring sanering, vänligen kontakta Thomas Nilsson på 0708-25 84 33


LADDA NER PDF

LADDA NER PDF

'